Prvé stretnutie

Na prvú návštevu nášho štúdia si pripravte výkres priestoru kuchyne alebo interiéru. Najlepší je, samozrejme, presný stavebný výkres, ale ak ho nemáte k dispozícii, postačí aj jednoduchý náčrtok, ktorý by mal obsahovať:

 

Odporúčame sa na prvú konzultáciu telefonicky alebo e-mailom objednať, aby sme sa vám mohli plne venovať.

Kontakt